قاب احساس

می‌گویند احساس یعنی فریب، یعنی بازی با آینده آن هم بدون عقل. اما من باورش ندارم و در جواب می‌گویم احساس یعنی تمام باور یک بنده به خالق بزرگ پر از مهرش. احساس یعنی خود خود زندگی

عبور از...برش50

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب...
۱۸ آبان ۰۰ ، ۲۳:۲۰ ۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
همراز

عبور از... برش 49

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادامه مطلب...
۲۸ مهر ۰۰ ، ۲۰:۲۰ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
همراز

عبوراز...برش48

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب...
۱۸ مهر ۰۰ ، ۲۳:۱۰ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
همراز

عبوراز...برش47

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب...
۱۵ مهر ۰۰ ، ۱۱:۰۰ ۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
همراز

عبور از...برش46

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب...
۰۳ مهر ۰۰ ، ۲۰:۵۰ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
همراز

عبوراز... برش45

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادامه مطلب...
۰۱ مهر ۰۰ ، ۱۰:۴۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
همراز

عبور از... برش44

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادامه مطلب...
۲۸ شهریور ۰۰ ، ۰۹:۲۰ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
همراز

عبوراز... برش 43

بسم الله الرحمن الرحیم 

ادامه مطلب...
۱۹ شهریور ۰۰ ، ۱۵:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
همراز

عبور از... برش42

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب...
۱۴ شهریور ۰۰ ، ۰۹:۰۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
همراز

عبوراز... برش41

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه مطلب...
۱۳ شهریور ۰۰ ، ۰۹:۱۵ ۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
همراز